Duuni kuuluu kaikille

Tänään kunnanvaltuustossa käsittelimme viime vuoden valtuustoaloitteita. Esitin 10. huhtikuuta 2014, että kunta ottaisi aktiivisen roolin ja varmistaisi, että jokainen nuori saa hyvän startin kesätyö- ja työuralleen. Alla tarkemmin, miksi.

Asia on muuttunut entistä tärkeämmäksi kuluneen 11 kuukauden aikana. Työttömyys on kasvanut, eikä töitä riitä kaikille.

Kuntien pitää ja kunnat voivat tehdä paljon. Tarvitaan kuitenkin myös laajempia ratkaisuja. Pääseminen työn syrjään kiinni on todella tärkeää. Myös siitä näissä eduskuntavaaleissa on kyse.

Anniina Peltola
Valtuustoaloite, kunnanvaltuusto 10.4.2014

Duuni kuuluu kaikille – kesätyöpaikka kaikille nuorille iittiläisille

Taloustilanteen ollessa heikko töitä on tarjolla aiempaa vähemmän. Erityisesti tämä näkyy nuorisotyöttömyytenä. Useimmat nuoret haluaisivat kesäksi kesätöihin, mutta työpaikkojen puutteen vuoksi se ei ole mahdollista. Mikäli nuori ei saa kesätyöpaikkaa, jää arvokas kokemus saamatta. Tämä voi kertautua tulevaisuudessa, koska työnantajat arvostavat aiempaa työkokemusta. Samalla siirtyminen koulunpenkiltä töihin vaikeutuu.

Työttömyys on aina inhimillinen tragedia. Se myös aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle. Nuorille pitää tarjota hyvät mahdollisuudet osallistua työelämään jo varhain, jotta osallistuminen työelämään tulee tutuksi. Tästä on hyötyä kaikille – niin nuorelle itselleen, yhteiskunnalle kuin yrityksillekin.

Kesätyö on monelle ensimmäinen mahdollisuus päästä töihin ja saada työkokemusta. Kaikki eivät kesätöitä kuitenkaan saa, minkä vuoksi kunnan tulee olla aktiivinen ja mahdollistaa kaikille nuorille työkokemuksen karttuminen. Vastaavanlaisia käytäntöjä on myös muualla Suomessa.

Ajatuksena on, että Iitin kunta järjestäisi yhdessä paikallisen elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa kaikille nuorille mahdollisuuden vähintään kuukauden mittaiseen kesätyöhön nuoren ollessa 16–18-vuotias.

Tämän vuoksi esitän, että:

  1. Iitin kunta selvittää, miten kaikille iittiläisnuorille saadaan järjestettyä kesätyöpaikka
  2. Iitin kunta ottaa kesästä 2015 alkaen kesätyöpaikkaohjelman käyttöön ja tarjoaa kaikille iittiläisille 16–18-vuotiaille nuorille kesätyöpaikan yhdessä iittiläisten yritysten ja järjestöjen kanssa. Kukin nuori voisi osallistua kesätyöohjelmaan kerran

 

Iitissä 10.4.2014

Anniina Peltola

Kannattaa Veikko Ojala