Iitillä pitää olla kyky vastata yrittäjien tarpeisiin – kunnan tervehdys Yrittäjäjuhlassa

Kunnan tervehdys Iitin Yrittäjäjuhlassa 10.11.2017.

Hyvät juhlavieraat, arvoisat yrittäjät

Onpa hienoa saada lausua kunnan tervehdyssanat juuri yrittäjäjuhlassa. Tämä elähdyttää mieltäni sekä yrittäjäperheen vesana että kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Kiitos kutsusta.

Kunnalle Iitin Yrittäjät on ollut pitkään hyvä, aktiivinen kumppani, eikä turhaan Iittiä ole opittu tuntemaan yrittäjämyönteisenä kuntana. Se on teidän, iittiläisten yrittäjien ansiota.

Yrittäjäjärjestön merkitys on Iitille suuri. Kuntamme taloudellinen tilanne elää yritysten mukana. Se, miten Iitissä osataan huomioida yritysten tarpeet, vaikuttaa myöskin kunnan hyvinvointiin.

Usein juuri yrittäjät ovat viemässä kuntamme kehitystä eteenpäin.

*****

Mitä on yrittäjyys? Tätä pohditaan parhaillaan korkeakouluissa ympäri maailmaa.

Perinteisen ulkoisen yrittäjyyden rinnalle on nostettu sisäinen yrittäjyys. Sisäisenä yrittäjyytenä on yrittäjämäistä toimintaa työnantajansa palveluksessa tai muissa organisaatioissa. 

Sisäisenä yrittäjyytenä pidetään kykyä ja halua kantaa vastuuta sekä kehittää uutta jonkun toisen palveluksessa. Tämä määritelmä on lähellä klassista Joseph Schumpeterin määritelmää yrittäjistä.

Schumpeter määritteli yrittäjiksi jokaisen, mukaan lukien osakkeenomistajat ja ketkä tahansa firmassa työskentelevät henkilöt, jotka osallistuvat tuotantotekijöiden uusien yhdistelmien toteuttamiseen.

Tuotantotekijöiden uusien yhdistelmien toteuttaminen tarkoittaa uusien tuotteiden, uusien tuotantoprosessien tai vain parempaa työnjälkeä, jolla yritys saa etulyöntiaseman kilpailijoihinsa verrattuna.

*****

Hyvät juhlaväki

Teoreettiset määritelmät ovat hyödyllisiä tutkijoille. Yrittäjille kuitenkin riittää, että tietää mitä yrittäminen tosiasiassa on.

Se on pitkiä päiviä, verojen ja palkkojen maksamista ja työntekijöiden ohjaamista. 

Sen pohtimista, riittääkö itselle palkkaa, ja onko katteellisia tilauksia tulossa, tai onko osaavaa työvoimaa saatavilla.

Toisaalta se on myös oivalluksia siitä, mitä asiakkaat haluavat. Se on uusia toimipisteitä lähialueilla ja uusien työntekijöiden palkkaamista.

Se on vapautta, joka mahdollistaa oman työn arvostamisen.

Myös meille päättäjille on tärkeää, että tiedämme mitä yrittäminen tosiasiassa on. Edes kuntastrategiaan ei ole tarkoitus kirjoittaa shcumpeterilaisia määritelmiä yrittäjyydestä, vaan oikeita toimenpiteitä, joilla voimme olla iittiläisten yrittäjien tukena.

****

Viime vuonna Yrittäjät valitsivat Keiteleen jo toistamiseen Suomen parhaaksi kunnaksi. Siellä kunta ”haistelee jatkuvasti, mitä yritykset kaipaisivat”, jos saan lainata Ylen uutisen sanoja. Yksi tukimuoto on ollut se, että kunta ”antaa työntekijälle vuokra-asunnosta 25 prosentin alennuksen ensimmäisen puolen vuoden ajalta”.

Keiteleen ajatusmalli korostaa sitä, että kunnan elinkeinopolitiikassa pitää olla laaja ymmärrys elinvoimasta. Vain yrittäjien, yritysten, työntekijöiden ja kuntalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi on avain toimivaan elinkeinopolitiikkaan. Esimerkiksi työvoiman saatavuus ja osaaminen ovat keskeisiä elinvoimaan vaikuttavia tekijöitä.

Yritysten tarpeet poikkeavat toisistaan paljon. Meillä on Iitissä maatalousyrityksiä, teollisuusyrityksiä, rakennusfirmoja, matkailuyrittäjiä sekä myös uuden sukupolven informaatioalan yrityksiä. Meillä on kauppoja ja palveluja, sote-alan yrityksiä ja metsäteollisuutta.

Toiset yrittäjistä haluavat työskennellä itsenäisesti, toiset ovat laajentaneet yritystään suuryritykseksi asti.

Iitin kunnalla pitää olla kyky vastata kaikkien yritysten tarpeisiin. Jokainen teistä on kunnallemme tärkeä. Teidän hyvinvointinne on meidän kaikkien hyvinvointia.

*****

Hyvät yrittäjät

Toivon, että Yrittäjien ja kunnan välinen hedelmällinen yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa. Se edellyttää aktiivisuutta meiltä päättäjiltä, mutta myös teiltä yrittäjiltä. On tärkeää, että viesti kulkee molempiin suuntiin.

Näillä sanoilla teille iloista yrittäjyyden juhlaa ja onnitella jo etukäteen pian palkittavia yrittäjiä. Kiitos!