Iitissä pidetään kiinni sääntöperusteisesta päätöksenteosta

Kirjoitus Iitinseudussa 3.9.2018.

Hyvä hallinto ei venkoile. Sanoin näin Iitin viime tiistain valtuuston kokouksen alussa. Meillä oli listalla aiemman valtuuston kokouksen pöytäkirjan korjaaminen. Pöytäkirjan korjaamista voi pitää esimerkkinä huonosta hallinnosta, kun pöytäkirjojen oikeellisuutta ei ole pystytty takaamaan.

Toisesta näkökulmasta pöytäkirjan korjaaminen kertoo onnistumisesta. Meidän hallintomme ja päätöksentekojärjestelmämme on niin vahva, että voimme myöntää virheet, ja ne korjataan avoimesti. Siksi hyvä hallinto ei venkoile, vaan noudattaa yhdessä sovittuja lakeja, sääntöjä ja ohjeita joka hetki.

Kunnan päätöksenteon pitää olla johdonmukaista, läpinäkyvää ja sääntöperusteista. Jotta kuntalaiset voivat luottaa Iitin kunnan päätöksentekoon, on meidän päättäjien kohdeltava kaikkia kuntalaisia ja sidosryhmiä tasapuolisesti ja läpinäkyvästi.

Päätökset on valmisteltava kuntalain, Iitin hallintosäännön, konserniohjeen ja muiden virallisten asiakirjojen vaatimalla tavalla. Poikkeaminen sääntöperusteisesta päätöksenteosta yhdessä kohdassa rapauttaa kuntademokratiaa ja syö uskottavuutta siltä mandaatilta, jonka olemme kuntalaisilta saaneet.

Kaikki, ihmiset ja asiat, noudattavat Iitissä samoja sääntöjä.

Tästä meidän, luottamushenkilöiden ja virkamiesten, on pidettävä kiinni kaikessa Iitin päätöksenteossa. Siksi korjaamme pöytäkirjoja ja pidämme kiinni myös valmistelutyössä siitä, että valmistelu on tehty oikeassa järjestyksessä.

Vain sääntöperusteisen päätöksenteon voimalla olemme kuntalaisten luottamuksen ja yli sata vuotta vanhan demokraattisen perinteen arvoisia.

Anniina Peltola

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja