Kuntien terveystyön kehittäminen jatkuu ensi vaalikaudella

Kuntien terveystyö on kehittymässä. Näin ei käy kaatuneen sote-uudistuksen vuoksi, vaan uuden seuranta- ja raportointijärjestelyn avulla.

Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain toissa viikolla ja samalla muutti kuntien ja kuntayhtymien toimintaa. Uudessa kuntalaissa kuntien ja kuntayhtymien välille luodaan seuranta- ja raportointijärjestely. Tarkoituksena on luoda tietopohja kuntayhtymien kriisimenettelylle, joka nyt uuden lain myötä saatetaan koskemaan myös kuntayhtymiä. Aiemmin kriisimenettelyä sovellettiin vain kuntiin.

Seurantajärjestelmien sisältö luodaan seuraavan vaalikauden aikana. Sen vuoksi asiaan on syytä kiinnittää huomiota jo nyt.

Tavoitteena on järjestelmä, jonka avulla kuntien valtuustot ja kuntalaiset voivat varmistua, että heille on kunnassaan tarjolla koko maan vertailussa tasokkaat terveyspalvelut ja että ne tuotetaan kustannustehokkaasti.

Nyt kuntien ja kuntayhtymien välillä ei tällaista seuranta- ja raportointijärjestelmää vielä ole. Uudistus on siis selkeä parannus meille kaikille.

Muutakin tehtävää jää kuntayhtymien toimintojen kehittämisessä. Terveysalan kuntayhtymien suuria investointeja ja hankintoja ei Suomessa nyt koordinoi kukaan viranomainen. Tarvetta koordinoinnille on, sillä sairaalojen uusinvestointeja on suunnitteilla Suomeen miljardien eurojen verran seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Merkittävien sairaalainvestointien yhteensovittaminen koko Suomen tasolla tulisi kenties osoittaa jollekin viranomaiselle tai kunnalliselle neuvottelukunnalle. Muuten on pelkona, että Suomeen rakennetaan sairaaloita liikaa, jolloin raha ei riitäkään enää niiden toimintoihin.

Anniina Peltola