KymiRing-investointi – avauspuheenvuoro valtuustossa 29.5.2018

Arvon valtuutetut

Hyvät kuntalaiset ja median edustajat

**

Ei valtuuston kokousta ilman isoa investointipäätöstä. Se taitaa olla meidän teema Iitissä tänä keväänä.

Viime valtuuston kokouksessa päätimme, että Iitti on mukana rakentamassa uusia yhteyksiä ihmisille.

Tänään otamme kantaa siihen, olemmeko mukana jossain Iittiä ja Suomeakin suuremmassa.

KymiRing on maailmanluokan hanke. Onnistuessaan se tuo elinvoimaa ja uusia mahdollisuuksia niin Iittiin kuin koko lähiseudullekin.

Meillä on edessä päätös, jossa päätämme miten Iitti on jatkossa mukana hankkeessa.

 

Päätöstä tehdessä meidän on muistettava, että olemme ensijaisesti iittiläisten vaaleissa valitsemia edustajia.

Meitä sitovat kunnalliseen päätöksentekoon ja taloudenhoitoon liittyvät säännöt ja velvoitteet.

Kunta on kuntalaisten rahoilla toimiva viranomainen, joka on ensisijaisesti vastuussa kuntalaisilleen.

**

Olen pohtinut paljon sitä, että kunnanhallitus ja esittelevä virkamies ovat lähettäneet valtuuston päätettäväksi KymiRing-sijoituksen ilman kattavaa riskiarviota ja lausuntoa Kuntaliitosta.

Kyseessä on oman pääoman ehtoinen sijoitus, eli sijoittamisen riskialttein luokka. Tällaista sijoitusta ei voi tehdä kevyin perustein, se meidän valtuutettujen on hyvä tietää.

Yksittäiseen yhtiöön sijoittaminen ei kuulu kunnan yleiseen toimivaltaan eikä ole lähtökohtaisesti kunnan tehtävä. KymiRing-investointia onkin tarkasteltava kassavarojen sijoituksena.

Kunnan pitää sijoittaa kassavarat tuottavasti ja turvaavasti.

Tuottava tarkoittaa, että sillä pitää olla vertailukelpoinen markkinatuotto. Turvaava tarkoittaa, että kunnan pitää milloin tahansa kyetä myymään sijoituksensa.

Onko KymiRing-sijoitus tuottava ja turvaava? Siihen otamme tänään kantaa, valitettavasti hieman sokkona.

Toivottavasti kunnanhallitus on punninnut tarkoin päätöksensä lähettää KymiRing-sijoitus valtuustolle ilman riskiarvioita, jotta päätöksemme ei tänään ole turha.

Tämänpäiväisen investointipäätöksen lisäksi meidän onkin pian aloitettava keskustelu siitä, kuinka paljon olemme jatkossa valmiita sijoittamaan KymiRingiin.

**

Koska poliittinen tahto hankkeen toteuttamiseen näyttää olevan vahva on katseet siirrettävä jo seuraavaan etappiin.

Vielä tärkeämpi keskustelunaihe onkin se, miten Iitti aikoo hyötyä KymiRingistä ja valmistautua kuntana sen tulemiseen. Jos emme ole valmiita, hukkaamme sen mahdollisuuden, jota olemme jo olleet luomassa.

**

Investointipäätöksen lisäksi meillä on paljon muutakin. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus viime vuodesta on painavaa asiaa ja kertoo, että meillä Iitissä on vielä paljon petrattavaa. Kehotan kaikkia tutustumaan arviointikertomukseen huolella.

Lisäksi käsittelemme muun muassa viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Molemmat ovat tärkeysjärjestyksessä olennaisia.

Tällä avauspuheenvuorolla avaan Iitin kunnanvaltuuston kokouksen ja toivon asiallista ja napakkaa keskustelua.