Menestys rakentuu yhteistyölle

Julkaistu Iitinseudussa 20.12.2018.

Kuluva vuosi on ollut monivaiheinen. Vuosi alkoi yhdessä kuntalaisten kanssa tehdyn kuntastrategian hyväksymisellä. Sen jälkeen olemme ottaneet kantaa useisiin suurinvestointeihin.

Ensimmäisenä käsittelyssä oli Kimolan kanava. Iitti lähti yhdessä Kouvolan ja Heinolan kanssa rakentamaan Iitistä ja Kouvolasta veneily-yhteyttä Päijänteelle. Vaikka hanke arvelutti sen kohonneiden kustannusten vuoksi, oli Iitin valtuusto kanavan rakentamisen takana.

Kimolan kanava on paitsi matkailuhanke, myös liikenneinfrastruktuuria. Se yhdistää meidät vesiteitse Päijänteeseen. Yhteyksien rakentaminen onkin yksi kunnan tehtävistä, oli kyse liikenne- tai tietoliikenneinfrastruktuurista. Olemmeko mukana luomassa yhteyksiä, joita ihmiset tarvitsevat ja voivat käyttää?

Toinen suuri investointi oli päätös sijoittaa KymiRingin rakentamiseen. Iitti on sitoutunut puolen miljoonan euron KymiRing-sijoitukseen, jonka laillisuutta Itä-Suomen hallinto-oikeus arvioi.

Myös KymiRingin hyödyt liittyvät erityisesti matkailuun. Vuoden 2020 MotoGP-kisojen järjestäminen vaatii suuria ponnisteluja alueen yrityksiltä, yhdistyksiltä ja kunnilta.

Työ valokuidun eteen jatkuu

Kolmas kovan K:n investointi oli valokuitupäätös. Viime viikolla Iitin valtuusto päätti olla myöntämättä lainaa Kymijoen Kyläkuidulle, mikä olisi mahdollistanut Etelä- ja Pohjois-Iitin valokuituverkon rakentamisen, eli yhteyden arviolta 600 kiinteistöön.

Vaikka verkkoyhteyksien parantaminen ei nyt edennyt, on kirjaus alueelliseen tasapuolisuuteen perustuvasta tietoliikenneinfrastruktuurin parantamisesta edelleen kuntastrategiassa. Tämä kirjaus velvoittaa kuntaa.

Positiivista pitkään kestäneessä valokuitukeskustelussa on se, että kukaan ei enää kiistä tarvetta parantaa Iitin tietoliikenneyhteyksiä. Monet valtuutetut ovatkin esittäneet, että nyt pitää selvittää muut vaihtoehdot.

Työ valokuituverkon rakentamiseksi jatkuikin heti valtuuston kokousta seuranneena päivänä. Kunta on sitoutunut kehittämään tietoliikenneyhteyksiä koko Iitissä aina Vuolenkoskelta ja Kausalasta Etelä-Iittiin asti.

Kolmen eniten puhuttaneen investointipäätöksen lisäksi Iitti on päättänyt uuden päiväkodin rakentamisesta. Uudet, hyvin suunnitellut kiinteistöt mahdollistavat entistä paremmin laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden tarjoamisen. Toiminnalliset tavoitteet pitääkin olla tiukasti läsnä koko suunnittelu- ja rakennusprojektin ajan.

Lisäksi hyvinvointikoordinaattorin aloittaessa työnsä investoimme hyvinvointia luovien ja terveyttä edistävien toimintamallien kehittämiseen.

Päätöksentekokulttuurin uudistaminen jatkuu

Iitissä on tehty kuluneen vuoden aikana paljon hyvää työtä monella eri sektorilla. Siitä kiitos kuuluu kaikille ammattilaisille Iitin kunnassa, sekä kuntalaisille, koska moni asia tehdään Iitissä kunnan ja kuntalaisten sekä yhdistysten yhteistyönä.

Kunnan henkilöstön hyvinvointi on keskeinen osa Iitin onnistumista kuntalaisten palvelemisessa. Siksi ensi vuonna toteutetaan henkilöstöselvitys, jossa tarkastellaan muiden muassa työkuormaa ja työssä jaksamista.

Iitin poliittisessa päätöksenteossa tänä vuonna tavoitteena on ollut myös kulttuurin uudistaminen. Vuosi sitten kirjoitin Iitinseudussa, kuinka Iitin ilmapiiri ja päätöksenteon tyyli on kiinni meidän jokapäiväisestä teoistamme. Viime tiistaina muistutin valtuutetuille, että se miten me päättäjät toimimme ja kunnioitamme toisiamme, vaikuttaa ilmapiirin kunnassamme.

Verkottuneessa yhteiskunnassa vain yhteistyöllä ja keskinäisellä kunnioituksella saadaan aikaan kestävää hyvinvointia. Se vaatii myös päättäjiltä sitoutumista ja kompromissien tekemistä.

Iitin kunnasta huolehtiminen perustuu paitsi kuntalaisten meille antamaan luottamukseen, myös luottamukseen siitä, että olemme täällä kaikki tekemässä töitä iittiläisten hyväksi. Päätöksentekokulttuurin uudistaminen jatkuu ensi vuonna.

Sote-päätöksiä edessä

Jos tämä vuosi oli isojen investointien vuosi, seuraava vuosi on investointien toimeenpanoa ja sote-päätöksiä.

Iitin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin käytettävät menot ovat ylittyneet viime vuosina reilusti. Ensi vuoden budjetointia sote-palvelujen osalta onkin nostettu.

Epämiellyttävät yllätykset ovat saaneet kunnanhallituksen ryhtymään toimiin. Tavoitteena on löytää parhaat mahdolliset ja monipuoliset tavat, joilla iittiläisten hyvinvointi voidaan turvata.

Haluamme turvata lähiperuspalvelut, saada sote-palvelujen kustannuskehityksen hallintaan ja kehittää kunnan sote-kiinteistöjä niin, että ne ovat mahdollisimman hyvät niissä asioiville kuntalaisille sekä kustannustehokkaat. Sote-selvityksen yhteydessä käydään asiat läpi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa, mutta myös selvitetään yksityisten palveluntuottajien mahdollisuutta tuottaa osa nykyisistä palveluista.

Ihmisten huolenpito lähtee liikkeelle omasta itsestään ja lähipiiristä. Kunta on osaltaan varmistamassa, että huolenpito ihmisistä on mahdollisimman hyvää. Siihen sote-selvityskin tähtää.

Ensi vuodesta on tulossa kiireinen – sote-päätöksiä, KymiRing-valmisteluja, Kimolan kanavan hyödyntämistä, päiväkodin rakentamista ja paljon muita tärkeitä asioita. Näissä kaikissa toivomme, että kuntalaiset ovat aktiivisesti mukana rakentamassa yhteistä hyvinvointiamme.

Hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa ja uutta vuotta kaikille!

Anniina Peltola
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja