Mistä on menestyvä kunta tehty?

Mielipidekirjoitus Iitinseudussa 21.12.2017. 

Keskustelu valokuituhankkeen ympärillä on jatkunut kiivaana. Erityisesti viimeaikainen kirjoittelu on tuonut esiin muutamia seikkoja kuntaamme viime valtuustokausien päätöksentekokulttuurista.

Iitin päätöksentekokulttuuria on lähdetty muuttamaan tällä valtuustokaudella. Mistä sitten menestyvän kunnan päätöksenteko on tehty?

Ainakin yhteistyöstä, kaukonäköisyydestä, toisten kunnioittamisesta, eri näkemysten yhteensovittamisesta, reilusta kohtelusta ja faktapohjaisesta päätöksenteosta. Menestyvä kunta on tehty aktiivisista kuntalaisista ja päättäjistä, jotka miettivät yhdessä kuntalaisten etua. 

Se on tehty päättäjäsukupolvien ketjusta, jossa jokainen sukupolvi pyrkii vastaamaan oman aikansa haasteisiin, oli kyse sitten lamasta, sisäilmaongelmista, korjausvelasta tai väestötappion aiheuttamista välttämättömistä mutta pakollisista toimenpiteistä.

Menestyvän kunnan päättäjät kykenevät myös tarttumaan mahdollisuuksiin ja kehittämään kuntaa pitkälle tulevaisuuteen. Päättäjien on seurattava maailman muutosta ja kyettävä tekemään kaukonäköisiä ratkaisuja. Monen päätöksen arvo on paljastunut vasta myöhemmin, eikä turhaan politiikan kvartaalin sanota olevan 25 vuotta.

Jokainen päättäjäsukupolvi tekee parhaansa ja luovuttaa aikanaan vetovastuun seuraaville. Kyky nostaa katse arjen työstä kohti tulevaisuutta edellyttää uteliasta ja avointa suhtautumista maailmaan. Pitää olla juureva ja vakaa, mutta samalla uudistuva ja rohkea – siitä on menestyvä kunta tehty.

Kestävää arvostusta ei koskaan rakenneta pelolle, vaan aina yhteistyölle ja toisten kunnioittamiselle. Kestävää menestystä ei koskaan rakenneta vastustamalla tai toivomalla muiden epäonnistumista, vaan uutta hyvinvointia luodaan kehittäen hankkeita ja tukien toisten ideoita.

On vaikeaa keksiä ratkaisuja, luoda uutta ja viedä asioita eteenpäin yhdessä. Silti vaikea tie on Iitin tie, koska vaikea tie on menestyvän kunnan tie. Iitti pystyy kulkemaan vaikeaa tietä ja ylittämään kaikki esteet, jos päättäjät luottavat toisiinsa.

Myös luottamuksen rakentaminen on vaikeaa. Se vaatii pieniä ja suuria tekoja joka päivä. Se vaatii ymmärrystä, että kaikki haluavat samaa: iittiläisten hyvää. 

Iitin uusi päätöksentekokulttuuri ei ole valmis. Sen rakentaminen jatkuu ensi vuonna. Voi olla, että epäonnistumme rakentamaan Iittiin terveen päätöksentekokulttuurin, jota menestyvä kunta edellyttää. Silloin saamme katsoa peiliin: me päättäjät epäonnistuimme.

Uskon kuitenkin, että me Iitin nykyiset valtuutetut, muut luottamushenkilöt sekä virkamiehet olemme valmiita rakentamaan luottamusta ja olemme valmiita toisia kunnioittavaan, faktapohjaiseen päätöksentekoon. Koska siitä on menestyvä kunta tehty: luottamuksesta ja toisten kunnioittamisesta.

Joulunaikana mieli on toivoa täynnä, ja uusi vuosi antaa aina uuden mahdollisuuden. Hyvää joulunaikaa ja uutta vuotta kaikille kuntalaisille, ja menestystä koko Iitille!

Anniina Peltola
kunnanvaltuuston puheenjohtaja