Pk-yrityksillä eri tarpeet kuin suuryrityksillä  

Suomi tarvitsee sekä pienten, keskisuurten että suurten yritysten menestymistä. Julkisen talouden haasteet ovat suuret, ja yksityisen sektorin pitää näyttää tie talousahdingosta pois. Valtio ja kunnat voivat tukea yrityksiä, mutta holhousta pitää välttää.

Erikokoisten yritysten tarpeet ovat erilaisia. Pari viikkoa sitten julkaistun valtiovarainministeriön yrityskyselyn mukaan pienten ja keskisuurten kasvuyritysten omistajat eivät halua luovuttaa määräysvaltaa yhtiöstä ulkopuolisille. Silti kasvuyritysten omistajat ovat muita yrittäjiä valmiimpia myymään yrityksensä ulkopuolisille kokonaan sen sijaan, että kasvattaisivat yritystään esimerkiksi pörssissä. Lisäksi yksi kasvun este yrityksille on rahoituksen puute.

Mikroyritykset vaativat puolestaan erilaista tukea kuin keskisuuret tai suuret yritykset. Jo toiminnassa olevien yritysten tarpeet on useimmiten paremmin huomioidut kuin aloittelevien yritysten tarpeet.

Esimerkiksi aloittelevien yritysten vienninedistäminen on puutteellista. Eräässä tapauksessa puusta tehtyjä erikoistuotteita valmistava, puoli vuotta vanha yritys pyrki alan messuille Japaniin.  Ilman laajaa kontaktiverkostoa tai merkittävää tuotantoa parhain tapa löytää yhteistyökumppaneita on usein osallistua messuille. Osallistuminen vaarantui, kun Suomessa yritys ei saanut tukea tarvittavien asiakirjojen laatimiseen. Vasta Japanin kauppaa edistävien organisaatioiden tuki paperityössä mahdollisti osallistumisen.

Ennen kaikkea aloittelevat yritykset tarvitsevat ympäristön, jossa voi kokeilla ja yrittää. Mikäli yritysympäristö on kunnossa, Suomeen syntyy uusia työpaikkoja.

Pienillä ja keskisuurilla pitää olla mahdollisuus kasvaa suuryrityksiksi, jotka myös ovat merkittäviä Suomen hyvinvoinnille – tai sitten pysyä juuri sen kokoisena kuin yrittäjä katsoo hyväksi.