Sotessa siirrytään rakenteista sisältöihin

(Julkaistu Kouvolan Sanomissa 11. marraskuuta 2015)

Viikonloppuna sovitusta sote-uudistuksesta saatiin lisätietoa maanantaina, kun hallitus julkaisi täsmällisempiä tietoja sovitusta. Nyt sovitut aluejako sekä valinnanvapauspykälä luovat raamit sosiaali- ja terveyspalveluille seuraaviksi vuosikymmeniksi.

Paitsi sote-alueiden määrä, tärkeitä päätöksiä olivat myös linjaukset rahoituksen yksinkertaistamisesta, sote-alueiden yhteisistä it-palveluista sekä kustannusten avaamisesta julkiselle tarkastelulle. Erityisesti erilaisten tietojärjestelmien yhteensovittamisessa on mahdollisuus suuriin kustannussäästöihin.

Uutena päätöksenä maanantaina kerrottiin satelliittisairaaloista. Moni varmasti miettii, merkitseekö satelliittisairaaloiden tuleminen palvelutason heikkenemistä? Se on varmaa, että nykyinen järjestelmä ei säily ennallaan. Mutta uudenlainen tekeminen on myös mahdollisuus.

Varsinaisten sote-palvelujen laatu ja saatavuus ratkaistaan vasta tulevassa päätöksenteossa. Suuri vastuu on juuri uusilla sote-alueilla. Sen vuoksi joudumme vastaamaan vielä lukuisiin kysymyksiin.

Miten voimme kehittää palveluja uudessa sairaalajärjestelmässä? Mitä mahdollisuuksia sähköisten terveyspalvelujen kehittyminen tarjoaa?

Mitä hyötyä sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvempi yhteistyö tarjoaa? Millä konkreettisilla muutoksilla alamme vähentää terveyseroja? Miten tuemme parhaiten ihmisten hyvinvointia?

Näihin ja lukuisiin muihin kysymyksiin tulevat sote-päättäjät alkavat etsiä vastauksia. Niihin kaivataan ajatuksia kaikilta suomalaisilta: meiltä, jotka palveluja käyttävät.

Se lienee varmaa, että nykytilanteeseen sote-päätökset tuovat parannusta. Kun nyt on päätetty rakenteista, on aika suunnata huomio sisältöihin. Fokuksen on oltava siinä, miten jokaikinen pääsee lääkärin puheille kasvokkain tai etäyhteyden välityksellä mahdollisimman edullisesti ja vaivattomasti silloin, kun on tarvetta.

Anniina Peltola
kunnanvaltuutettu (kesk.)
Iitti