Suomen kannattaa investoida opiskelijoihin ja korkeakouluihin

Suomi oli pitkään koulutuksen luvattu maa. Hyvä peruskoulu ilmaisine kouluruokineen sekä laadukas korkeakoulujärjestelmä takasivat koulutustason nousun.

Nyt kuitenkin koulutustason nousu on käytännössä pysähtynyt. Korkeasti koulutettujen osuus putoaa monissa ikäluokissa, ja perhetausta määrittelee pitkälle lasten koulutusta.

Korkeakoulutusjärjestelmälle on laitettu suuri rooli Suomen kääntämisessä uudelleen nousuun. Kilpailukykyhuuto ei auta, jos asialle ei tehdä jotain.

Opiskelijat ovat Suomen tulevaisuuden voimavara. Suomen kannattaa investoida opiskelijoihin.

Opintolainahyvitys on ollut konkreettinen parannus opiskelijoiden elintasoon. Nyt opintolainasta on tullut taas houkuttelevaa, ja sen suosio on kasvanut. Hyvityksen kasvattamista on harkittava, koska sen avulla on mahdollista opiskella tehokkaammin täysipäiväisesti, kun tietää, että hyvitys kuittaa osan lainasta.

Korkeakoulujen ei pidä leikata vaihtomahdollisuuksista. Erasmus-vaihdossa ovat käyneet jo kokonaiset sukupolvet. Kun maailma kansainvälistyy, vaihtomahdollisuuksia myös Euroopan ulkopuolelle on lisättävä.

Tärkeimpänä on kuitenkin panostettava koulutuksen laatuun. Vaikka Suomen koulutusjärjestelmä on pääasiassa edelleen hyvä, valmistumisen painottaminen lainsäädännössä on johtanut paikoin siihen, että opintopisteitä kaupataan helposti.

Löperöstä opiskelusta kärsivät sekä opiskelijat että koko yhteiskunta. Vastuu opintojen suorittamisesta on opiskelijoilla itsellään ja vastuu opetuksen laadusta korkeakouluilla.

Korkeakoulujen toimintaa ohjaavat lait säätää kuitenkin eduskunta. Seuraavalta eduskunnalta kaivataankin viisautta investoida Suomen opiskelijoihin.

Anniina Peltola