Uusi strategia henkii iittiläisyyttä

Julkaistu Iitinseudussa 30.4.2018.

Iitin kuntastrategiaa työstettiin pitkään ja hartaasti. Hyvästä syystä. Tiistaina 24.4.2018 hyväksytty asiakirja on iittiläisten yhteisen ponnistuksen hieno lopputuotos.

Strategia henkii iittiläisyyttä. Kyselyissä panoksensa Iitin kehittämiseen antoi 572 kuntalaista. Työpajoissa tekemiseen saivat osallistua niin nuoret nuokulla, yläkoulussa ja lukiolla, yrittäjät sekä kaikki muut kuntalaiset.

Tästä työstä haluan kiittää teitä, jotka piirsitte yhdessä valtuuston kanssa niitä suuntaviivoja, joita myöten Iitti jatkossa kulkee. Kiitos kuuluu myös teille, jotka loitte muille puitteet osallistua: kunnan työntekijät, luottamushenkilöt ja muut mahdollistajat.

 

Mikä on kuntastrategia? Pyydän lukemaan tarkasti, sillä aion pyytää teitä osallistumaan strategian toteuttamiseen.

Strategia on kuntien keskeinen johtamisen väline. Siinä määritellään suunta, johon kunta menee koko valtuustokauden ajan.

Miten kunnan asukkaiden hyvinvointia edistetään? Miten elinympäristöä kehitetään ja palveluja järjestetään? Entä miten luodaan hyvää, innostavaa ilmapiiriä kuntaan?

 

Käytännössä strategia tarkoittaa, että jatkossa päätöksenteko ei mene pelkästään talous edellä, vaan palvelu- ja talousajattelu käsi kädessä. Meillä onkin vahva halu kehittää elämän perusedellytyksiä Iitissä.

Strategiasta johdetaan tavoitteet eri toimialoille. Tarkat tavoitteet voi lukea strategiasta: toimenpiteitä ovat esimerkiksi rakentaa uusi päiväkoti puusta tai tehdä etsivästä nuorisotyöstä pysyvä toimintamalli Iittiin.

Tavoitteiden seuraaminen on luottamushenkilöiden ja virkamiesten vastuulla. Mutta myös sinä voit valvoa, ettei Iitti lipeä ulos strategian määrittelemältä kurssilta. Ota yhteyttä, kysy ja vaadi luottamushenkilöiltä vastauksia.

 

Kun teimme strategiaa, huomasimme, että meidän on oltava rohkeita ja tartuttava tarjolla oleviin mahdollisuuksiin.

Jatkossa Iittiä voi kutsua Suomen nopeimmaksi kunnaksi. Tämä viittaa niin MotoGP-kisoihin, toimintatapaan jossa kuntalaisia palvellaan nopeasti, kuin tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen ja digitalisaatioon.

Valokuituverkon rakentaminen on Iitin yksi tärkeimmistä investoinneista lähitulevaisuudella. Vain riittävän nopeat ja toimintavarmat tietoliikenneyhteydet takaavat sen, että Iitti kehittyy eikä putoa syrjäseuduksi Kouvolan ja Lahden välille.

Valokuituverkko on tarkoitus rakentaa ensin haja-asutusalueelle valtion tuella. Jo nyt pitäisi aloittaa keskustelut siitä, miten Kausalaan vedetään valokuitu. Koko kunnan kuiduttaminen on jokaisen aikaansa seuraavan, kuntalaisista huolehtivan iittiläispäättäjän tavoite.

 

Strategian perusteella Iitti on kunta, jossa arki, juhla ja luonto liittyvät hyvinvointiin. Taustalla on luottamushenkilöiden ja kuntalaisten oivaltavia nostoja.

Kunnassa on esimerkiksi paljon hienoja luontopolkuja. Ulkoilumahdollisuuksien käyttäminen lisäävät hyvinvointia.

Juhlaan liittyy muun muassa paikallisten yrittäjien palvelujen käyttäminen. Iitissä on hienot lähimatkailumahdollisuudet. Investointi Kimolan kanavaan parantaa näitä mahdollisuuksia entisestään.

Uuden strategian pohja on niin vahva, että se luo vankan perustan Iitin kehittämistyölle pitkällä aikavälillä. Painopisteitä muutetaan ja uusia ideoita tuodaan mukaan, mutta koko pohjaa ei tarvitse tehdä uudelleen.

 

Tiistaina hyväksytyssä strategiassa huomio on erityisesti Iitin elinvoiman vahvistamisessa sekä kuntalaisten hyvinvoinnissa. Tässä riittää työtä tällä valtuustokaudella, ja myös jatkossa.

Tulevaisuudessa painopisteenä voi olla esimerkiksi se, miten Iitistä tulee aiempaa vahvemmin kuntalaisten yhteisö.

Kunnantalosta voidaan tehdä kuntalaisten talo, jossa eri ikäiset ihmiset voivat kohdata vapaamuotoisesti ja jonka kynnys on matala kaikille. Kausalan elinvoiman vahvistaminen uuden strategian pohjalta tukee kaikkia iittiläisiä: elävä kuntakeskus voi lämpiminä kesäpäivinä olla kuin kreikkalainen agora, markkina- ja kokoontumispaikka jossa ihmiset saavat voimaa toisiltaan.

Antaa ajatusten tulevaisuudesta hautua. Jo nyt pääsemme vahvistamaan Iitin elinvoimaa ja iittiläisten hyvinvointia.

 

Anniina Peltola

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Keskusta