Vaaliteemani

Kävin tammikuussa läpi vanhoja tavaroitani. Kun löysin vaaliesitteeni aiemmista vaaleista, alkoi jännittää: mitähän sitä on tullut luvattua. Huojennus oli suuri. Olen toiminut niiden tavoitteiden edistämiseksi, jotka olen ennen vaaleja nostanut esiin. Vaalilupauksiksi näitä ei voi kutsua: ehdokas voi ainoastaan luvata tehdä työtä tiettyjen tavoitteiden eteen ja toimia arvojensa mukaisesti. Yhteisistä asioista päättäminen on aina yhteistyötä.

Seuraavan valtuustokauden aikana kunnan rooli muuttuu. On kuntalaisten ja päättäjien käsissä, mihin Iitti suuntaa. Tulevaisuus näyttää monella tapaa hyvältä. Olemme vahvasti itsenäinen kunta kahden kaupungin välissä. Meillä on mahdollisuus panostaa juuri niihin asioihin, jotka katsomme tärkeiksi.

Suunnan pitää olla kuitenkin selvä. Heti valtuustokauden alussa uusien luottamushenkilöiden pitääkin panostaa kunnan strategian luomiseen. Strategiassa pitää pohtia ainakin sitä, miten kunnan asukkaiden hyvinvointia edistetään, palveluja järjestetään ja elinympäristöä kehitetään. Strategian lisäksi haluan nostaa esille erityisesti kolme asiaa: koulutuksen, elinvoiman ja yhteisön.

Iitin tulevaisuus luodaan yhdessä. Sen vuoksi pyydän sinua kertomaan omista ajatuksistasi. Soita tai lähetä viestiä, niin jutellaan yhteisen kuntamme tulevaisuudesta.

 

Koulutus

Kun kuntien sivistys- ja kasvatusrooli korostuu, meillä on aiempaa enemmän aikaa paneutua siihen, miten iittiläinen varhaiskasvatus ja opetus on mahdollisimman hyvää. Koulutuksen, sivistyksen ja kulttuurin kautta voimme luoda lapsille ja nuorille edellytykset siihen, ettei kukaan syrjäydy, ja että kaikilla on mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämään. Moni asia meillä tehdään jo hyvin, jatketaan siis hyvää työtä edelleen.

  • Panostetaan henkilökunnan täydennyskoulutukseen
  • Jatketaan kiusaamisen vastaista työtä ja edistetään KiVa Koulu -ohjelmaa
  • Uusi päiväkoti puusta. Rakennetaan jatkossa vain terveitä rakennuksia

 

Elinvoima

Kunta on tärkeä kumppani yrityksille, ja kunnan rooli on tärkeä Iitin työllisyydelle. Erityisesti nuorten työllistäminen ja työkulttuurin opettaminen on tärkeää. Myös Iitin perusinfrastruktuuri pitää olla kunnossa ja mahdollistaa nykypäivän yrittäjyys ja asuminen. Elinvoima tarkoittaa myös sitä, miten houkutteleva Iitti on asuinpaikkana. Kunta on merkittävässä roolissa, kun luodaan yritys- ja asumismyönteistä ilmapiiriä. Miten kunta suhtautuu yritysten ja kuntalaisten ideoihin: onko kunta kumppani vai tyrmääjä? Iitti onnistuu tässä monin paikoin, mutta hyvän tason ylläpitäminenkin vaatii koko ajan toimia.

  • KymiRingistä kaikki irti
  • Valokuitu koko Iittiin
  • Nuorille ja pitkäaikaistyöttömille töitä

 

Yhteisö

Kunta on asukkaidensa yhteisö. Iitti kuuluu meille kaikille, ja me kaikki luomme Iitin ilmapiirin. Jokaisen iittiläisen pitää voida kokea, että tämä on hänen kuntansa. Iitti on tunnettu erilaisista yhdistyksistä ja järjestöistä. Niiden rooli kasvaa jatkossa. Kunnan pitääkin olla vahvasti kuntalaisten tukena ja mahdollistaa hyvän ilmapiirin luominen. Juhlistetaan myös Iitti-tekoja, niitä jotka luovat hyvää ja edistävät kuntalaisten hyvinvointia. Esimerkiksi Iitti-teoista voi nostaa Vuolenkoskella kehitetyn Ari ja Mari -työpalvelun, Kausalan aseman uuden elämän, veteraanimajan kunnostuksen, Mahtisalin, Iitin musiikkijuhlat, Maatilatorin ja nuorten kesätyösetelin.

  • Juhlitaan Iitti-tekoja ja luodaan niitä lisää
  • Tuetaan järjestöjä
  • Ollaan ylpeästi itsenäisiä