Valokuituverkkoon kannattaa panostaa

Julkaistu Kymen Sanomissa 15.2.2019

Laadukkaat ja kaikille saatavissa olevat koulutus-, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ovat hyvinvointivaltion ytimessä. Saamme niiden ansiosta nauttia aiempaa pidemmästä ja terveellisemmästä elämästä.

Nyt elämme aikakautta, jossa palvelut sähköistyvät ja digitalisoituvat. Muistamme kyllä tilanteet, joissa kaivattu henkilökohtainen palvelu on puuttunut tai sähköinen palvelu ei ole toiminut. Samaan aikaan usein unohdamme olla kiitollisia siitä, miten helposti esimerkiksi pankkipalvelut hoituvat, miten helppoa yhteydenpito omaan perheeseen on tai miten sutjakkaasti matkaliput voi ostaa. Turhia työvaiheita on jäänyt pois, ja tämä on mahdollistanut palvelujen saatavuuden paranemisen esimerkiksi kaupunkien ulkopuolella.

Jotta kehityksen koko potentiaali voitaisiin ottaa käyttöön, pitää tietoliikenneinfrastruktuurin olla kunnossa. Samalla tavalla kuin aikoinaan rakennettiin Suomeen laaja tieverkosto, nyt tiedon pitää saada samat valtatiet.

Tiedon ja dataliikenteen määrän kasvaessa valokuituverkko on kaiken perusta. Sitä tarvitaan nopeiden ja toimintavarmojen verkkoyhteyksien kehittämiseksi, oli kyse sitten nykyisistä mobiiliyhteyksistä tai 5G-verkosta.

Kymenlaaksossa osa Iitin, Kouvolan ja Haminan haja-asutusalueiden asukkaista on jo valokuituverkon piirissä. Kokemukset ovat olleet hyvät. Asiakkaat ovat saaneet juuri sen, mitä on pitänyt: nopeat ja toimintavarmat verkkoyhteydet, jotka eivät takkuile, ja jotka mahdollistavat sekä etätyöskentelyn, yritystoiminnan että viihdekulutuksen.

Valokuituverkon rakentaminen onkin investoiminen tulevaisuuteen. Se parantaa palvelujen saatavuutta niin taajamissa kuin maaseudullakin. Panostamalla tietoliikenneinfraan mahdollistetaan haja-asutusalueiden ja taajamien elinvoima kehittäminen myös jatkossa.

Anniina Peltola, kansanedustajaehdokas (kesk.), toimialajohtaja, Iitti