Opettajia kannustettava päivittämään osaamistaan – 12 000 ilman täydennyskoulutusta liikaa

(Kirjoitukseni 10.12.2014) Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan peruskoulujen uudistamista. Tulevaisuuden peruskoulu – Uuteen nousuun! -hankkeen sysäys oli Suomen Pisa-tulosten heikkeneminen viime vuonna. Tavoitteena on, että peruskoulu takaisi jokaiselle lapselle riittävät eväät elämään. Koko ikäluokan koulutuksen merkitys on Suomelle suuri. Suomessa kuitenkin vanhempien koulutuksen merkitys lasten osaamiseen on suurempi kuin keskimäärin rikkaissa teollisuusmaissa, kun osaamista mitataan lasten kasvettua aikuiseksi. Peruskoulumme on …

Maailmankansalainen ja pienen kylän puolustaja

(Suomenmaan haastattelu syyskuussa)                     Iittiläinen Anniina Peltola, 30, on sekä pienen kylän puolustaja että maailmankansalainen. Peltola kokee saaneensa elämältä niin paljon hyvää, että hänellä on suorastaan velvollisuus pyrkiä kehittämään isänmaataan – ja on siksi ehdolla kansanedustajaehdokkaaksi Kymenlaaksossa.   KEHITETTÄVISTÄ asioista päällimmäisiä ovat Peltolan mielestä pienyrittäjien yrittämismahdollisuuksien helpottaminen, vanhemmuuden kustannusten oikeudenmukainen jakautuminen …

Minun Iittini keskustelee

(Julkaistu Iitinseudussa 28.4.2014) Viime kuntavaalien yhteydessä kuvailin minun Iittiäni, joka katsoo tulevaisuuteen ja jossa asiat ratkotaan yhdessä keskustelemalla. Olen pohtinut kirjoittamaani kuntajakoselvityksen yhteydessä. Olen osallistunut selvityksen viralliseen valmisteluun demokratiatyöryhmän jäsenenä ja miettinyt mahdollista kuntaliitosta ja siihen liittyviä seikkoja alati. Ajatukset ja tunteet ovat vaihdelleet laidasta laitaan keskustellessani mietteistäni monissa eri yhteyksissä. Kaikki käymäni keskustelut sekä pohdinnat päätyvät lopulta aina samaan …